Taahhüt

Yüksek Gerilim Tesisatı

50 kVA’ dan 50 mVA’ ya kadar trafo merkezlerinin projelendirilmesi, enerji nakil hatlarının TEDAŞ takibi ve montajı tecrübeli kadromuzla zamanında, kaliteli ve güvenli olarak yapılarak teslim edilmektedir.

 

 

 

 

 

 

Topraklama Tesisatı

Tesislerinde aktif olmayan bölümler ile sıfır iletkenleri ve bunlara bağlı bölümlerin, bir elektrot yardımı ile toprakla iletken bir şekilde birleştirilmesine topraklama denilmektedir. Topraklamanın amacı; meydana gelebilecek bir hata durumunda oluşacak adım ve dokunma gerilimlerinin insan hayatını tehlikeye sokacak mertebede olmasını önlemek veya bu tehlikeli gerilimleri tamamen ortadan kaldırmaktır. Topraklamanın birkaç çeşidi vardır. Bunlardan başlıcaları; koruma topraklaması, işletme topraklaması ve yıldırım topraklamasıdır. LimaDEM firması olarak topraklama tesisatınızı önemsiyor ve topraklama ile ilgili danışmanlık hizmetleri ve montajlarınızı gerçekleştiriyoruz.


 

Paratoner (Yıldırımsavar Tesisatı)

Yıldırımsavar olarak da isimlendirilen Paratonerler yıldırım düşme ihtimali olan bölgelerde can kaybına sebep olacak yerlere konularak düşen yıldırımları etkisiz hale getirmek için yapılmış aletlerdir. Aktif paratoner ile franklin çubuğu çalışma prensibi aynıdır. Aktif paratoner yakalama çubuğu ve diğer tüm paratonerlerin amacı yıldırım boşalmasında tüm akımları bir noktada toplamak ve bu akımları topraklama sistemleri ile doğrudan toprağa iletmektir. Yıldırımdan korunma yollarından biri olan paratonerler kapasiteleri ve çeşitleri bakımından son teknoloji ile paratoner firmaları tarafından imal edilmektedir. LimaDEM Elektrik olarak yıldırımın düşmesini engelleyemeyiz fakat paratoner tesisatı ile sizi yıldırımdan koruyabiliriz.

 

Busbar Kuvvet Tesisatı

Otomotiv tekstil, mobilya gibi hızlı gelişen imalat sektörleri, sergi salonları, iş merkezleri, oteller, hastaneler, depolar ve yüksek katlı binalar gibi değiş- ken çıkış ihtiyacı olan yapılar için modern ve pratik çözümler getirir. Planlama kolaylığı: Makine yerleşim planının kesin olarak bitmesine gerek kalmadan, yaklaşık makine yeri ve hattı ile projelendirmek mümkündür. Süratli ve Kolay Montaj: Busbar Sistemleri ile makinelere enerji temini kısa sürede gerçekleşir. Ünitelerin montajı özel ihtisas gerektirmez. Montaj yerinin yapı ve şekline göre ihtiyaç duyulan tüm aksesuarlar gerek tavana gerekse duvara rahatlıkla monte edilir. Güvenli Enerji İletimi ve Dağıtımı Busbar Sistemleri; özel yapıları ile işletme ve personel güvenliğini arttırır. Esneklik: Klasik elektrik tesisatı kullanılan işletmelerde makinelerin yerleşimlerini değiştirmek, yeni makineler ilave etmek ve yeni alanlara enerji nakletmek, çalı- şan sistemler için maliyeti yüksek önemli problemlerdir. Budbar sistemleri Modüler yapıları ve üstün özellikleri ile işletmelerdeki yer değişikliklerine Kolay, Ekonomik, Hızlı ve Modern çözümler sağlar. Tüm değişiklikler ve ilaveler işletmeyi durdurmadan kolayca yapılır. LimaDEM Elektrik olarak üretimi gerçekleşen tüm amperajlarda ki busbar sistemleri üretici tarafından eğitim verilen sertifikalı personellerimiz tarafından gerçekleştirilmektedir.

 

Data Sistemleri

Telefon: Ses-görüntü ve veri iletişimi için telefon ve data tesisatları tüm dünyada her türlü bina ve tesis için %100 gereksinim duyulan sistemler olmuşlardır. Günümüzde bu tesisatlar yapısal kablolama(data) ile aynı başlık altında çözümlenebilmektedir. Yapısal kablolama data(bakır ve fiber), ses, şebeke, ups ve güvenlik sistemi sinyallerinin düzgün şekilde iletimini sağlamak üzere yapılan ve bu sistemleri tek bir çatı altında toplayarak yönetebilmeye ve gerektiğinde genişletmeye imkan sağlayan bir altyapı çalışmasıdır. LimaDEM firmasının sağladığı telefon sistemleri analog telefon santralleri, dijital-IP santraller, analog telefonlar, dijital telefonlar ve dect sistem telefonlardan ve data altyapılandırılmasından oluşmaktadır.

 

Yangın Algılama ve Acil Anons Sistemi

Yangın, can ve mal kaybına neden olan büyük bir felakettir. Yangının yayılma hızı düşürüldüğünde, ilk müdahalenin en kısa sürede yapılması önemlidir. Yangın Algılama ve İhbar Sistemlerinin temel işlevi yanığının kaynağının kısa sürede bulunarak söndürülmesidir. Yangının kaynağının bulunmasındaki sürenin, dikkate ahnmadan yapılan projelendirmeler veya algılama elemanlarının tipinin doğru seçilmemesi sistemin ana işlevini tam olarak yerine getirememesine neden olacaktır. Ayrıca algılayıcı tipinin ortam koşullarına uygun olarak seçilmemesi yanlış alarmlara neden olacağından, sistemin güvenilirliğinin ortadan kalkması sonucunu doğuracaktır. Limadem Elektrik uzman ve deneyimli çözüm ortakları ile gerekli projelendirme ve uygulamayı gerçekleştirerek siz değerli iş ortaklarını yangından korumaktadır.

 

Güvenlik Kamera ve Hırsız Alarm Sistemleri

Kapalı devre televizyon sistemi anlamına gelen, izlenmesini istediğiniz bölgenin farklı yerlerine yerleştirilen kameralar ile ortamı kontrol altına alan, kötü niyetli kişilerin tespitini sağlayan, çok yüksek caydırıcı özelliği olan, karanlıkta insan gözünün görmediği yerlerde infrared aydınlatma sayesinde görüntüleme sağlayan sistemlerdir. Yaygın olarak analog ve IP kamera teknolojileri tercih edilmektedir. CCTV kamera sistemleri görüntü ve ses kaydı, uzaktan izleme ve kayıtları oynatma ihtiyacı duyulan her yerde kullanılabilir.

Günümüzde güvenlik sistemine sahip olmak hayati önem taşımaktadır. Can ve mal güvenliğinizi korumaya yönelik hazırlanan alarm sistemleri, aynı zamanda medikal yardım, gaz kaçağı, yangın ihbar ve panik durumlarını da kapsamaktadır. Alarm sisteminiz kurulu iken, sisteme bağlı hareket dedektörü (PIR) veya manyetik kontak gibi sensörler ile algılama olduğu anda hırsızlık alarmı meydana gelir. Bu esnada sisteme bağlı dış cephe sireni ve dahili siren sesli ışıklı uyarı vermeye başlarken aynı zamanda Komsek Alarm Kontrol Merkezi’ne ulaşan alarm sinyalleri sayesinde merkez operatörlerimiz, sizi ve emniyet güçlerini arayarak durumdan haberdar eder.

 

Trafo Bakım Hizmetleri ve Firma Danışmanlık Hizmetler

O.G. gerilim hücreleri, trafo tesisi, A.G. ana pano ve kompanzasyon panosunda genel temizliğin yapılması, trafo yağı testi, trafoda yağ kaçağı ve slikajel kontrolü, busing ve kablo başlıklarının kontrolü, tüm cıvata sıkılıklarının tork anahtarı ile kontrolü, sekonder koruma sisteminin testi ve ayarlarının kontrolü, kompanzasyon panosundaki kondansatörlerin akımlarının ölçülmesi ve bu çalışmaların firmaya raporlanması yapılmaktadır.

İŞLETME SORUMLULUĞU

50 kVA ve üzerindeki trafolu tesislerin, yasal bir zorunluluk olarak, işletme sorumluluğu hizmetini alması gerekmektedir. Bu hizmet kapsamında, işletmenin O.G. manevra talimatlarının hazırlanması, güvenlik önlemlerinin alınması, işletme personelinin eğitimi, arızalara müdahale edilmesi ve gerektiği durumlarda O.G manevraları yapılmaktadır.

KOMPANZASYON TAKİBİ

Bilindiği üzere reaktif enerji tüketimi oranları her ay sonunda ilgili elektrik dağıtım şirketi tarafından kontrol edilmekte ve değer oranlar aşılmış ise faturaya yansıtılmaktadır. Bu durumun (cezalı fatura ödeme) oluşmaması için kompanzasyon sisteminin düzenli olarak takip edilmesi gerekmektedir. Bahsi geçen takip sistemi, teknolojik ekipmanlar kullanılarak bilgisayar ortamında uzaktan takip edilmekte ve her an kontrol edilerek ihtiyaç halinde, yine bilgisayar ortamında gerekli ayarlamalar yapılabilmektedir.

PLC ve OTOMASYON UYGULAMALARI

İlk PLC (programlanabilir lojik kontrolör) ‘nin keşfinden bu yana günümüzde her alanda kullanılan bir sistemdir. Otomotivden Elektrik üretimine Su arıtımından Cep telefonlarına kadar her alanda otomasyon kullanılmaktadır. İnsanın yetişemeyeceği hızlarda çalışan ve aynı anda binlerce işi yapabilen makinalardan bahsediyoruz. Firmamız bu anlamda günümüz projelerinde çözüm sunmaktadır. LimaDEM firması olarak Proje çiziminde Mühendislik hesaplarına kadar tüm sisteminizi dizayn etmekteyiz.

ALÇAK GERİLİM PANO İMALATI

Elektrik Panosu, elektriğin tesisatı ya da bina ortamında bulunan sistemlere dağıtım ve iletim işlemlerinde kullanılan şalt malzemeleri ve kabloların bir arada kullanım oluşturduğu kabindir. Elektrik Pano Montajı içinde yer alan Reaktif Elektrik sayacı, aktif elektrik sayacı, elektrik baraları, güç kontaktörleri, kondansatörler, kondansatör kontaktörler, ölçü aletleri regler, voltmetre, ampermetre, güç rölesi, kontrol rölesi, Elektrik Sigortası, elektrikle çalışan araçların kontrol ve komuta düğmeleri, sinyal lambası, ekran vb. parçalarının hepsinin aynı ortamda toplandığı ve Elektrik panosu bağlantısı yapılan bölümdür. Elektrik Pano İmalatı özel olarak istenilen ölçülere göre düzenlenir ve oluşturulur. Panonun iskeletini meydana getirme işinin komutu verilen sac, makineye eklenecek şekilde ayarlanır. Bu şekilde hızlı ve otomatik olarak bütün işlemler yapılmış olur. Pano iskeleti elde edilir. Düz sacdan verilen emirlerle istenen hale sacın büküm işlemleri gerçekleşir.

 

Aydınlatma ve Tesisat Sistemleri

Işık hayattır. Yaşamımızın her kısmında ışık vardır. Işık temel gereksinmelerimizden biridir. Çevremizi diğer duyularımızla da algılayabilir, tanımlayabiliriz kuşkusuz; ama gözümüz ile bu algılama ve tanımlama, çok daha kolay ve ayrıntı düzeyinde kesin olabilmektedir. Ancak, görebilmek için öncelikle ışık ve onun yansıyabildiği yüzeylerin olması şarttır. Günlük yaşamımızda, herhangi bir eylemi gerçekleştirmek için ışık yayan, yansıtan ya da geçiren bir nesnenin varlığı çoğunlukla yeterli olmamaktadır. Kısaca, bir mekanı herhangi bir kaynakla ışıklandırmak, aydınlatma olmamakta; sadece insanın sağa sola çarpmaması ya da çoğu kez, bir görsel eylemi büyük bir rahatsızlık duyumu içinde ve yalnızca kısa bir süre için gerçekleştirmesine olanak vermektedir. Ama, aydınlatma biliminin temle ilkeleri göz önüne alınarak düzenlenmiş bir çevrede, kullanıcının-ki çoğunlukla insandır-görsel konfor gereksinmeleri yerine getirilmiştir. Bir çevrenin doğru aydınlatılması ile fizyolojik ve psikolojik açılardan görsel konfor koşullarına ulaştırılması önemlidir.

Limadem Elektrik gerek LED Teknolojisi ve gerekse daha önceki teknolojik gelişmeleri takip eder, her projeye özgü çözümler üretebilir ve size dilediğiniz ideal konforu sağlamış olur.

  • Alaaddinbey, Ünlü Plaza-2, 614.Sk. No:12A/A Nilüfer/Bursa

Hakkımızda

LimaDEM Elektrik Danışmanlık Mühendislik San. Tic. Ldt. Şti. olarak uzun yıllara dayanan tecrübesi ile; elektrik mühendisliği hizmetleri, proje ve taahhüt işleri, müşavirlik ve danışmanlık hizmetleri, AG ve OG enerji nakil hatları tesisi, trafo ve dağıtım merkezi tesisi, aydınlatma ve elektrifikasyon tesisleri, trafo merkezleri işletme ve bakımı, malzeme temini ve elektrik tesisi abonelik işleri konularında hizmetler sunmaktayız.

© Copyright 2024 LimaDEM Elektrik San. Tic. Ltd. Şti
Bu web sitesi, Cmd Market®️ Web Tasarım Yazılımları ile hazırlanmıştır.
Whatsapp